Proč dělat BlowerDoor test?

Moderní vytápěcí systém a nejnovější typ oken vám energeticky úspornou stavbu nezaručí, tedy sami o sobě ne. Je třeba se zbavit všech nežádoucích netěsností v obálce budovy. K jejich odhalení vám pomůže právě BlowerDoor test. Mám s ním mnoho let zkušeností, a když se provede včas, dokáže ušetřit nejen peníze (vícenáklady na vytápění, nebo dodatečné úpravy stavby) ale i zbytečné starosti. Proto je dobré provádět BlowerDoor test ihned po dokončení vzduchotěsné obálky budovy, to je poslední okamžiky, kdy lze netěsnosti odstranit s malými náklady.

BlowerDoor je možné provést jak u malých bytů a rodinných domů, tak u velkých objektů jako jsou kanceláře nebo průmyslové provozy. Jedná se o metodu měření těsnosti staveb s využitím tlakového spádu. Pomocí ventilátoru se v domě vytvoří tlakový rozdíl – nejprve podtlak, a v druhé fázi přetlak, po ustálení tlaku se měří, jaké množství vzduchu musí ventilátor z nebo do budovy dostat, aby byl tlakový rozdíl zachován. Z toho vyplývá, že stejné množství vzduchu proniká přes netěsnosti v obálce domu z okolí nebo do okolí. Za dostatečně těsnou se považuje budova, ve které se při testování vymění vzduch maximálně  4,5krát za hodinu, u domů vybavených mechanickým větráním je to méně než 1,5krát za hodinu.

Dalo by se namítnout, že přes netěsnosti domy „dýchají“. Do určité míry je to pravda, ale je potřeba vzít do úvahy, že toto „dýchaní“ není možné nijak regulovat, s tímto vzduchem se do domu dostává hluk, prach apod. Může vznikat i průvan, to vše snižuje komfort obyvatel domu. Navíc unikající teplý vzduch přenáší vlhkost z interiéru domu do stavební konstrukce, která tam může kondenzovat a poškozovat stavební konstrukci. Ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní může dojít i v letním období, zvláště pokud je budova vybavena klimatizací. Je tedy lepší zvolit regulované větrání: častější větrání okny nebo, a to vřele doporučuji, mechanickým větráním (pomocí vhodně instalované vzduchotechniky). Mechanické větrání může být doplněno rekuperací tedy zařízením na zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a tím dále šetřit náklady na vytápění. Je to ideální řešení pro novostavby, ale pokud se při rekonstrukci staršího domu zvolí vhodná vzduchová uzávěra, i zde je možné dosáhnout nízkoenergetického a nebo dokonce pasivního standardu budovy.

Mám zkušenosti s Blowerdoor testem při výstavbě nových budov. Jeho provedení je v hodné ošetřit smluvně už při zadávání zakázky stavební firmě. Tento test ale můžete využít při prověřování technického stavu již stojích starších budov ať již z důvodu koupě, nebo rekonstrukce.

Jak takové měření probíhá? Při měření se instaluje do vhodného otvoru v obálce budovy (okno, dveře) testovací rám, ve kterém je natažena krycí plachta. Do otvoru v plachtě se vloží BlowerDoor ventilátor. Při testu se uzavřou všechna venkovní okna a dveře a otevřou se všechny interiérové dveře do všech místností. Měřící BlowerDoor systém automaticky provede změření těsnosti budovy podle ČSN EN 13829. Ventilátorem BlowerDoor se vysává vzduch z objektu a udržuje se konstantní tlakový rozdíl 50Pa. Stejné množství vzduchu, které vysává ventilátor z budovy, se do budovy nasává různými netěsnostmi v obálce budovy. Při tomto tlakovém rozdílu je možné provést vyhledání netěsností a to buď pomocí termokamery, citlivého anemometru (měřidlo rychlosti proudění vzduchu), anebo kouřovým generátorem. Stejné měření se provede i ve druhé fázi, kdy se do domu ventilátorem vzduch naopak přisává. Více detailů a podrobnější popis můžete najít například zde: https://for-passive.cz/cs/blower-door-test/