Jak probíhá dozor
a kolik stojí?

Nezávislý technický dozor investora si můžete najmout, aby dohlížel na průběh výstavby, dodržování časového harmonogramu a koordinaci prací, případně na další práce dle individuálních potřeb. Pokud zvolíte dřevostavbu, jste na správné adrese, dřevostavbám se věnuji více jak 15 let. Pokud byste zvolili jiný typ výstavby, obraťte se na některého z mých kolegů. Stavíte-li svépomocí, musíte se obrátit na autorizovaný stavební dozor, který je v takové situaci povinný. Víte, že potřebujte nezávislý technický dozor se specializací na dřevostavby, super. Co bude následovat?

Osobní setkání

Po prvotním kontaktu se nejprve musím seznámit s vaším projektem. Je-li to ještě možné, mohu vám pomoci s vyladěním dispozic, konzultací navrhovaných stavebních řešení. Potřebuji vidět místo, kde bude stavba stát, a ujasnit si specifické podmínky vaší stavby. Máte vybranou stavební firmu pro realizaci? Projdu s vámi uzavřené smlouvy a podmínky plnění. Zkontroluji položkový rozpočet včetně cen za vícepráce apod. Nemáte-li firmu, mohu vám pomoci s jejím výběrem. Poradím i s případným zajištěním dotací, zda se vyplatí investovat více a snížit energetickou náročnost stavby apod. Po vyjasnění vzájemných očekávání spolu uzavřeme příkazní smlouvu, kde specifikujeme obsah zakázky, její cenu a harmonogram realizace. Spolupracuji také s řadou specialistů, mohu vám zprostředkovat právní i finanční služby, nebo například služby interiérové architektky.

Průběh dozoru

Před samotným začátkem stavby se sejdu se stavební firmou, odsouhlasíme si rozsah a velikost díla, rozpočet, časový harmonogram, způsob pořizování fotodokumentace provádění stavby a také četnost kontrol nezávislého dozoru. V průběhu dozorování kontroluji realizované práce dodavatele včetně práce externích dodavatelů, dodržování smluv, položkových rozpočtů, odstraňovaní nedostatků a provádění víceprací. Z každé prohlídky dostanete ihned zprávu mailem/telefonem. Případné problémy řeším okamžitě.

Článek blogu

Další informace najdete v článku na mém blogu

30 úkolů pro technický dozor dřevostaveb

Šťastný konec

Spolupráci zakončíme předáním stavby, kdy obdržíte předávací protokol. Na základě dohody vám mohu pomocí i v rámci kolaudačního řízení.

Kolik to bude stát?

Domluvíme-li se na modelu několika konzultačních/dozorových schůzek, stanovuji cenu podle počtu hodin strávených dozorem + náklady na dopravu a při delší vzdálenosti započítávám i čas trávený na cestě. Bude-li naše spolupráce nastavena na celou dobu výstavby, stanovuji cenu jako procento z ceny díla cca 5%, dle velikosti a náročnosti realizované stavby, délce výstavby, a náklady na dopravu.

Orientační ceník

Konzultace a odborné poradenství
600 Kč / hod

Cestovní náklady dle skutečnosti